Tarieven

large line decor

Standaard TARIEF*

Voor courante objecten onder normale omstandigheden bedraagt het all-in standaard tarief 1/1000e van de vraagprijs (bij koopsituatie) of van de WOZ- waarde (overige situaties), met inbegrip van de hieronder gegeven drempelbedragen:

Woningen:

minimumbedrag: € 275

maximumbedrag: € 875

Bedrijven / Kantoren / Winkels:

minimumbedrag: € 550

geen maximumbedrag

Appartementen:

minimumbedrag: € 325

maximumbedrag: € 925


Tarieven Marktwaarde adviezen ** / WOZ-taxaties / overiGE TAXATIES

Marktwaarde advies zonder bezichtiging**

Tenzij anders is overeengekomen bedragen de kosten 50% van het standaardtarief (=1/2000e van de WOZ waarde, aankoop- of vraagprijs), uitgaande van 50% van de standaard minimum en maximum drempelbedragen.

WOZ- contra taxatie inclusief bezwaarschrift:

Tenzij anders is overeengekomen bedragen de kosten 50% van het standaardtarief (=1/2000e van de meest recente WOZ waarde), uitgaande van 50% van de standaard minimum en maximum drempelbedragen. De taxaties wonen worden verricht op basis van no cure - no pay.

Specialistische of incourante objecten:

Hiervoor geldt een vooraf schriftelijk overeengekomen tarief.

Marktwaarde advies met bezichtiging **:

Tenzij anders is overeengekomen bedragen de kosten 1/1300e van de Woz waarde, aankoop/ of vraagprijs, uitgaande van de volgende drempelbedragen:

Woningen:

minimum: € 185 maximum: € 575

Appartementen:

minimum: € 225 maximum: € 625

Bedrijfsmatig vastgoed:

minimum: € 450, geen maximum

Erfrecht taxaties:

Tenzij anders is overeengekomen bedragen de kosten 1 % van de gerealiseerde WOZ-verlaging, uitgaande van de standaard minimum drempelbedragen (geen maximum bedrag, taxaties wonen op basis van no cure - no pay).

* Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw voor particulieren, leges, kadasterkosten en validatiekosten (indien van toepassing). Voor commercieel vastgoed en/of een bedrijfsmatige opdracht(gever) gelden bovenstaande tarieven exclusief extra kosten t.g.v. de vereiste plausibiliteitstoets en exclusief 21% btw.

De gegeven tarieven zijn indicatief en gelden voor courante objecten bij standaardsituaties en standaardwerkzaamheden. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Voor niet standaardsituaties en/of werkzaamheden kunnen extra kosten worden berekend. Bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan vanwege een mee te taxeren verbouwing, een combinatietaxatie van een bedrijf met een woning, of door onvoorziene kosten (bijvoorbeeld benodigd titelonderzoek Kadaster, onvolledige gegevens V.V.E appartementen). Eventuele bijkomende kosten worden (indien mogelijk) vooraf medegedeeld en overeengekomen (zie ook de hierbij van toepassing zijnde leverings- en betalingsvoorwaarden).

** Een marktwaarde advies is geen taxatierapport en dient uitsluitend voor intern eigen gebruik. Ter waarborging hiervan wordt dit advies door de taxateur uitsluitend telefonisch verstrekt en kan er binnen twee jaar na datum van mededeling van dit advies geen taxatierapport door dezelfde taxateur worden opgemaakt. Dit ter handhaving van een onafhankelijk oordeel geheel volgens NRVT richtlijnen.