Taxatiekaart

large line decor

Uitleg werking Taxatiekaart:

Ten behoeve een zo’n objectief en begrijpelijk mogelijke marktwaardering maakt Taxatieburo Den Bosch, voor woontaxaties gebruik van een rekenmodel, weergegeven in een taxatiekaart. Het gaat hierbij om het instant houden van de verhoudingen betreffende de grootheden inhoud en perceel tussen een onderhavig object en recent goed vergelijkbare en naar taxatiedatum geïndexeerde verkoop transacties (referentiewoningen).

De werkwijze van de berekening is als volgt; per referentie object wordt een ingeschatte grondwaarde en waarde van bijgebouwen, extra grond, dakkapellen e.d. ingevuld waardoor de waarde van de referentiewoning zelf wordt berekend, uitgaande van de gerealiseerde en naar taxatiedatum geïndexeerde gerealiseerde verkoopprijs. Hierna wordt voor alle woningen inclusief het onderhavig object binnen de waarderingsschaal van 1(minste) tot 10 (hoogste), een cijfer toegekend aan de factoren; kwaliteit, onderhoud, luxe en doelmatigheid en eventueel een correctie toegepast op de factoren; bouwtype, uitstraling, bouwjaar, bouwvolume en ligging. De (afgeronde) marktwaarde van onderhavig object wordt zodoende op een zo’n objectief mogelijk wijze berekend.


Voorbeeld TaxatiekaartTaxatiekaart