WOZ bezwaar

WOZ: VEEL FINANCIEEL VOORDEEL TE BEHALEN BIJ VERLAGING WOZ-WAARDE !!!

 • verlaging inkomensbelasting
 • verlaging onroerend zaak belasting
 • verlaging waterschapslasten
 • verlaging rioolrecht
 • verlaging vennootschapsbelasting
 • verlaging verhuurdersheffing
 • verlaging belastingen erfrecht en andere belastingen en heffingen


HOE HOOG KAN MIJN FINANCIEEL VOORDEEL ZIJN BIJ EEN GEWONNEN WOZ BEZWAAR ?

bereken zelf uw financieel voordeel t.a.v. woz bezwaar

Met name bij erfrecht levert een succesvol woz bezwaar heel veel voordeel op:

bereken zelf uw financieel voordeel t.a.v. woz bezwaar bij een erfrecht situatie


95 % resultaat ingediende WOZ bezwaarschriften

Taxatieburo Den Bosch is gespecialiseerd in het uitvoeren van WOZ-contra taxaties inclusief de gehele bezwaarprocedure. Bij woningen wordt gebruik gemaakt van de Taxatiekaart. Dit is dezelfde methodiek die de gemeente hanteert bij de bepaling van de WOZ waarde, waardoor geen appels met peren worden vergeleken. Het resultaat is dat ruim 95% van de bezwaarschriften wordt gewonnen.

No cure - no pay

Het WOZ-bezwaar wordt door Taxatieburo Den Bosch gedaan op basis van no cure-no pay voor woningen. Dit betekent dat u voor woningen geen financieel risico loopt. Indien een WOZ bezwaar wordt gewonnen, dan betaald u slechts de helft een gewone taxatie (zie tarieven).

Voor zo’n laag bedrag een taxatie plus de gehele bezwaar en beroepsprocedure, hoe kan dit ?

De wet regelt dat de gemeente bij een gehonoreerd woz bezwaar, tegemoet moet komen aan de kosten ten aanzien van deskundige hulp. Dit dekt grotendeels de financiering van Taxatieburo Den Bosch. Indien het bezwaar niet wordt gewonnen is dit inkomensrisico voor rekening van Taxatieburo Den Bosch.

U krijgt bij een WOZ aanvraag bij Taxatieburo Den Bosch altijd het volgende:

 • een gratis controle van uw WOZ-waarde
 • een taxatiebezoek met rapport (indien bezwaar wordt gemaakt)
 • bezwaarschrift en afronding van de gehele bezwaarprocedure
 • hulp bij een eventueel beroep bij de rechtbank

Wanneer kunt u met name een beroep doen op gratis controle van uw WOZ-waarde en bezwaar (i.v.t.) ?

 • indien uw woning/bedrijf binnen ca. 15 km van Den Bosch is gelegen
 • indien de WOZ-waarde beduidend hoger is dan 10 keer de jaarlijkse huur van uw bedrijf
 • de recente aan- of verkoop van uw woning/bedrijf beduidend lager is dan de WOZ-waarde
 • er sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud
 • u denkt dat u uw bedrijf of woning niet voor de WOZ-waarde zou kunnen verkopen omdat dit een te hoge waarde zou zijn


Meer informatie nodig ?

Voor algemene informatie over de woz: Klik hier.

Vraag uw gratis WOZ controle en mogelijk bezwaar aan:

Tel.: 06 33604050 / 073 6892160

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.