Taxatieburo Den Bosch

Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties winkels
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties oude panden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties kantoorpanden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties bedrijfspanden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties nieuwbouw
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties appartementen
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties woningen

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Taxatieburo Den Bosch op zorgvuldige wijze opgesteld. Taxatieburo Den Bosch geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Deze kan door Taxatieburo Den Bosch van tijd tot tijd worden aangepast, hoewel zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het actualiseren ervan of het verbeteren van eventuele fouten. Hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De beslissing om zo’n link of verwijzing al dan niet op te nemen is niet gebaseerd op een beoordeling ervan door Taxatieburo Den Bosch, noch op enige goedkeuring ten aanzien van de kwaliteit, waarde of enig ander kenmerk van de betreffende partij.

Taxatieburo Den Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of enige externe website waarnaar wordt doorverwezen en/of fouten als gevolg van onjuistheid, incompleetheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen geval zal Taxatieburo Den Bosch aansprakelijk zijn voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van, of verband houdt met, het gebruik van de informatie op deze website. Taxatieburo Den Bosch is niet aansprakelijk voor virussen op de website.

Taxatieburo Den Bosch behoudt zich alle rechten voor die verband houden met de informatie die op deze website verstrekt wordt (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Taxatieburo Den Bosch is het verboden de informatie op deze website te gebruiken, produceren of beschikbaar te stellen aan derden. Deze disclaimer en website zijn opgesteld volgens het Nederlands recht, dat erop van toepassing is.

Neem contact met ons op

0633 60 40 50

073 6892160

Scroll naar boven